Zajmujemy się tworzeniem i pisaniem programów oraz nakładek na AutoCAD®, BricsCAD®, GstarCAD®, ZwCAD®, ZwCAD+® Plus

Nr nazwa nakładki / programu, dla której nagrano film(y)
pokazuj spis filmów jako: miniaturki, lista
ilość filmów
1 e-CAD Podstawowy 53
2 e-CAD Dynamiczne Zbrojenie 41
3 e-CAD Pręty Kodowane 23
4 e-CAD Drewno 11
5 e-CAD Stal 51
6 e-CAD Żelbet 111
7 Zestawienia Bloków 1
8 Więźba 3D 1
9 Palette 3D 1
10 Wall 3D 1
W obecnej chwili nakładki mogą być już w stadium większego zaawansowana (ulepszone i rozbudowane) niż ich wersje przedstawione w poniższych materiałach video. Przy każdym z filmów zamieściliśmy datę jego nagrania, która pozwoli zorientować się Państwu we wprowadzonych zmianach, które mogły zaistnieć w nakładce od momentu powstania materiału filmowego. W celu zorientowania się w aktualnym stanie i możliwościach danego programu - prosimy zapoznać się z najświeższymi informacjami publikowanymi na podstronach www.e-cad.pl poświęconych danemu modułowi.

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Podstawowy, wchodzącego w skład modułów: e-CAD Żelbet, e-CAD Stal, e-CAD Drewno

Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
53 Nadawanie typu zakończenia odnośnikom 2017-11-27 379
52 Rysowanie wielu odnośników z opisami 2017-11-27 379
51 Ramka(i) wokół obiektu(ów) 2017-11-27 379
50 Wyrównywanie położenia dowolnych obiektów 2017-11-27 379
49 Wymiarowanie dowolnej ilości linii i polilinii 2016-03-15 1001
48 Sumowanie długości wszystkich wskazanych linii i polilinii 2016-01-29 1047
47 Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych 2016-01-13 1063
46 Wczytywanie współrzędnych punktów z pliku do rysunku 2015-07-30 1230
45 Zapisywanie współrzędnych punktów z rysunku do pliku 2015-07-30 1230
44 Wczytywanie elementów tekstowych z pliku do rysunku 2015-07-30 1230
43 Zapisywanie elementów tekstowych z rysunku do pliku 2015-07-30 1230
42 Wstawienie Suffixu za wartościami wskazanych wymiarów 2015-07-30 1230
41 Wstawienie Prefixu przed wartościami wskazanych wymiarów 2015-07-30 1230
40 Informacja o ilości wystąpień wskazanego bloku w rysunku 2015-07-30 1230
39 Wstawienie Suffixu za wskazanym tekstem 2014-06-12 1643
38 Wstawienie Prefixu przed wskazanym tekstem 2014-06-12 1643
37 Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na małe litery 2014-06-12 1643
36 Zamiana wszystkich liter wskazanego tekstu na wielkie litery 2014-06-12 1643
35 Zamiana pierwszych liter wskazanego tekstu na wielkie litery 2014-06-12 1643
34 Umieszczanie wskazanego tekstu na środku wskazanej linii 2014-03-18 1729
33 Sumowanie wartości liczbowych w tekstach 2014-03-18 1729
32 Rysowanie kraty 2014-03-18 1729
31 Podział i cięcie linii na dowolną ilość odcinków 2014-03-18 1729
30 Sumowanie wartości dowolnych wymiarów do nowego wymiaru 2014-03-18 1729
29 Kreator zestawień dowolnych bloków 2013-12-07 1830
28 MultiMenager dowolnych opisów 2013-08-10 1949
27 Rysowanie oznaczeń wzniesień i spadków 2013-03-18 2094
26 Rysowanie symboli skarp o nachyleniu mniejszym niż 50% 2013-03-18 2094
25 Operacje na obrazach rastrowych 2012-03-29 2448
24 Operacje na blokach 2012-03-29 2448
23 Wstawianie kot 2012-03-29 2448
22 Wstawianie kot zgodnych z PN-B-01025:2004 2012-03-29 2448
21 Oznaczanie środkowych fragmentów linii i polilini jako przerywane 2012-03-29 2448
20 Oznaczanie końców linii i polilini jako przerywane 2012-03-29 2448
19 Wycinanie środkowych fragmentów w wielu liniach i poliliniach 2012-03-29 2448
18 Docinanie wielu linii i polilini 2012-03-29 2448
17 Zmiana polilini w linie 2012-03-29 2448
16 Zmiana wielu polilini w jedną polilinię 2012-03-29 2448
15 Zmiana linii w polilinie 2012-03-29 2448
14 Konfiguracja 2012-03-26 2451
13 Zmiana dowolnych wartości atrybutów w dowolnych blokach 2012-03-26 2451
12 Hurtowa zamiana pojedynczych znaków lub całych tekstów w dowolnych obiektach 2012-03-26 2451
11 Zaokrąglanie liczb w tekstach i w atrybutach bloków 2012-03-26 2451
10 Ustawianie ilości miejsc po przecinku 2012-03-26 2451
9 Wstawianie symbolu przekroju 2012-03-26 2451
8 Wstawianie odnośnika z opisami 2012-03-26 2451
7 Wstawianie opisu osi 2012-03-26 2451
6 Wstawianie tabelki rysunkowej 2012-03-26 2451
5 Wstawianie ramki rysunkowej 2012-03-26 2451
4 Rysowanie symbolu otworu 2012-03-26 2451
3 Rysowanie izolacji termicznej i przeciwwilgociowej 2012-03-24 2453
2 Przesuwanie i kopiowanie dowolnych obiektów z blokadą współrzędnych 2010-06-12 3104
1 Ustawienia początkowe i konfiguracja rysunku 2009-09-05 3384

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Dynamiczne Zbrojenie

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
41 Jak przypisać pręty e-CAD Dynamicznego Zbrojenia do dowolnej Pozycji Nadrzędnej? 2018-11-30 11
40 Jak zmienić styl prętów i typ zakończenia linii zakresu zbrojenia w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 11
39 Jak zmienić, dodać, usunąć otuliny prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia? 2018-11-30 11
38 Jak zmienić rozstaw pomiędzy prętami w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 11
37 Jak usunąć haki z prętów e-CAD Dynamicznego Zbrojenia? 2018-11-30 11
36 Jak dodać haki do prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 11
35 Jak zmienić średnicę prętów w e-CAD Dynamicznym Zbrojeniu? 2018-11-30 11
34 Co to jest e-CAD Dynamiczne Zbrojenie? 2018-11-29 12
33 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Stopy fundamentowe w płycie fundamentowej 2018-11-28 13
32 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Strop z otworem 2018-11-28 13
31 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie ściany o kształcie prostokątnym i trapezowym 2018-11-28 13
30 Standardowe operacje CAD na obiektach e-CAD dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
29 Pokazywanie / Ukrywanie warstwy zbrojenia poglądowego 2018-11-21 20
28 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do pliku tekstowego CSV 2018-11-21 20
27 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do arkusza kalkulacyjnego Excel® 2018-11-21 20
26 Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 20
25 Graficzne Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 20
24 Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali dynamicznego zbrojenia do rysunku DWG 2018-11-21 20
23 Odświeżanie / Regeneracja dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
22 Rozgrupowywanie wielu dynamicznych zbrojeń jednocześnie 2018-11-21 20
21 Rozgrupowywanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
20 Przywracanie ustawień domyślnych dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
19 Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wszystkich prętów dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
18 Wyciąganie, wymiarowanie, opisywanie wskazanego pręta dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
17 Przesuwanie opisu pręta dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
16 Przesuwanie zakresu dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
15 Zmiana pręta reprezentatywnego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
14 Zmienianie odcinka bazowego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
13 Ukrywanie zbrojenia poglądowego 2018-11-21 20
12 Pokazywanie zbrojenia poglądowego 2018-11-21 20
11 Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia pionowo 2018-11-21 20
10 Obracanie / Ustawianie dynamicznego zbrojenia poziomo 2018-11-21 20
9 Kopiowanie ustawień dynamicznego zbrojenia z innego dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
8 Wstawianie dynamicznego zbrojenia w czworokąt 2018-11-21 20
7 Rozciąganie / Skurczanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
6 Poszerzanie / Zwężanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
5 Edycja dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
4 Rysowanie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia 2018-11-21 20
3 Wstawianie dynamicznego zbrojenia z ustawieniami innego wskazanego zbrojenia 2018-11-21 20
2 Rysowanie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20
1 Wstawianie dynamicznego zbrojenia 2018-11-21 20

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Pręty Kodowane

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
23 Renumeracja identycznych opisów prętów kodowanych 2017-11-27 379
22 Szukanie identycznych opisów prętów kodowanych 2017-11-27 379
21 Menager Zapisz/Wczytaj ustawień okien dialogowych 2016-01-13 1063
20 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do pliku tekstowego CSV 2015-06-18 1272
19 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do programu Excel® 2015-06-18 1272
18 Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1272
17 Graficzne Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1272
16 Graficzno-Tekstowe Zestawienie Stali prętów kodowanych do rysunku DWG 2015-06-18 1272
15 Szukanie opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1272
14 Renumeracja opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1272
13 MultiMenager opisów prętów kodowanych 2015-06-18 1272
12 Nadpisywanie opisu Pozycja Nadrzędna prętom kodowanym 2015-06-18 1272
11 MultiMenager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1272
10 Menager opisów Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1272
9 Wstawianie opisu Pozycja Nadrzędna prętów kodowanych 2015-06-18 1272
8 Tworzenie obrysu prętów kodowanych 2015-06-18 1272
7 Nadawanie oryginalnej grubości prętom kodowanym 2015-06-18 1272
6 Usuwanie grubości prętów kodowanych 2015-06-18 1272
5 Nadawanie grubości prętom kodowanym 2015-06-18 1272
4 Wymiarowanie gabarytowe prętów kodowanych 2015-06-18 1272
3 Rysowanie prętów kodowanych 2015-06-18 1272
2 Informacje o pręcie kodowanym 2015-06-18 1272
1 Konfiguracja prętów kodowanych 2015-06-18 1272

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Drewno

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
11 Renumeracja identycznych opisów elementów drewnianych 2017-11-27 379
10 Szukanie identycznych opisów elementów drewnianych 2017-11-27 379
9 Zestawienia stolarki drzwi i okien 2013-11-19 1848
8 Wstawianie opisów stolarki drzwi i okien 2013-11-19 1848
7 Szukanie opisów elementów drewnianych 2013-08-10 1949
6 Menager opisów elementów drewnianych 2013-08-10 1949
5 Renumeracja opisów elementów drewnianych 2013-08-10 1949
4 Zestawienie elementów drewnianych do pliku tekstowego CSV 2013-05-25 2026
3 Zestawienie elementów drewnianych do arkusza Excela® 2013-05-25 2026
2 Zestawienie elementów drewnianych do rysunku DWG 2013-05-25 2026
1 Wstawianie opisów elementów drewnianych 2013-05-25 2026

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Stal

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
51 Renumeracja identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek 2017-11-27 379
50 Szukanie identycznych opisów śrub, nakrętek, podkładek 2017-11-27 379
49 Renumeracja identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników 2017-11-27 379
48 Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 379
47 Opisy niezliczalne kształtowników, blach, płaskowników - 3 warianty 2017-11-27 379
46 Uaktualnienie długości opisu kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 379
45 Szukanie identycznych opisów kształtowników, blach, płaskowników 2017-11-27 379
44 Oznaczanie przekroju i widoku kształtownika, blachy, płaskownika jako ukrytego 2017-11-27 379
43 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte niewyciętych części 2017-11-27 379
42 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika i oznaczanie jako ukryte 2017-11-27 379
41 Wycinanie w widoku kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 379
40 Wstawianie przekroju kształtownika w widok kształtownika 2017-11-27 379
39 Rysowanie przekroju kształtownika, blachy, płaskownika z widoku kształtownika, blachy, płaskownika 2017-11-27 379
38 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2016-04-07 978
37 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2016-04-07 978
36 Zestawienie ilościowe kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2016-04-07 978
35 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2430
34 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2430
33 Zestawienie stali kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2012-04-16 2430
32 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2430
31 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2430
30 Zestawienie powierzchni malowania kształtowników, blach, płaskowników do rysunku DWG 2012-04-16 2430
29 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2430
28 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników do arkusza Excela® 2012-04-16 2430
27 Zestawienie masy Pozycji nadrzędnych kształtowników do rysunku DWG 2012-04-16 2430
26 Szukanie opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2430
25 Menager opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2430
24 Renumeracja opisów kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2430
23 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom kształtowników, blach, płaskowników jednocześnie 2012-04-16 2430
22 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2430
21 Opis Pozycja Nadrzędna kształtowników, blach, płaskowników 2012-04-16 2430
20 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do pliku tekstowego CSV 2012-04-16 2430
19 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do arkusza Excela® 2012-04-16 2430
18 Zestawienie ilości oraz masy śrub, nakrętek i podkładek do rysunku DWG 2012-04-16 2430
17 Szukanie opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2430
16 Menager opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2430
15 Renumeracja opisów śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2430
14 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2430
13 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom śrub, nakrętek, podkładek jednocześnie 2012-04-16 2430
12 Opis Pozycja Nadrzędna śrub, nakrętek, podkładek 2012-04-16 2430
11 Informacje o wskazanym kształtowniku, blasze, płaskowniku 2012-04-16 2430
10 Rysowanie blach o zadanych wymiarach 2012-04-02 2444
9 Rysowanie blachy prostokątnej, z której będzie wycinany kontur blachy o dowolnym, nieregularnym kształcie (np. do opisu blach blachownic) 2012-04-02 2444
8 Nadawanie dowolnie wskazanym obiektom cech kształtowników, blach lub płaskowników 2010-06-12 3104
7 Rysowanie śrub 2010-05-29 3118
6 Wstawianie dowolnych opisów spoin 2010-04-25 3152
5 Rysowanie i wstawianie blach oraz płaskowników w różnych widokach 2010-04-25 3152
4 Generowanie zestawienia stali kształtowników 2010-03-26 3182
3 Opisywanie kształtowników 2010-03-26 3182
2 Automatyczne osadzanie widoków kształtowników na liniach i poliliniach 2010-03-26 3182
1 Rysowanie i wstawianie kształtowników w różnych widokach 2010-03-26 3182

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: e-CAD Żelbet

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
111 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Przekształcanie prętów w pręty kodowane w zbrojeniu płyty 2018-02-27 287
110 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Rysowanie nietypowych prętów w zbrojeniu płyty 2018-02-27 287
109 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie górne płyty 2018-01-30 315
108 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Zbrojenie dolne płyty 2018-01-30 315
107 FILM UŻYTKOWNIKA e-CAD: Rysowanie półautomatyczne belki wieloprzęsłowej 2018-01-17 328
106 Szukanie prętów i opisów prętów o zadanych parametrach długości 2017-12-18 358
105 Rysowanie siatek z podaną ilością siatek w opisie 2017-11-27 379
104 Renumeracja identycznych opisów siatek 2017-11-27 379
103 Opis niezliczalny na podstawie opisu zliczalnego siatki 2017-11-27 379
102 Opis niezliczalny siatki 2017-11-27 379
101 Szukanie identycznych opisów siatek 2017-11-27 379
100 Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju z różnymi typami i układami odnośników 2017-11-27 379
99 Jednoczesny opis wielu prętów w przekroju z różnymi typami i układami odnośników 2017-11-27 379
98 Uniwersalne zbrojenie płyt żelbetowych o dowolnym kształcie konturu ze zbrojeniem poglądowym 2017-11-27 379
97 Rysowanie zbrojenia płyt żelbetowych pomiędzy wskazanymi punktami ze zbrojeniem poglądowym 2017-11-27 379
96 Renumeracja identycznych opisów prętów i strzemion 2017-11-27 379
95 Rysowanie dowolnego strzemiona 2017-11-27 379
94 Pręt w widoku uproszczony prosty 2017-11-27 379
93 Wymiarowanie kątów ramion na zewnątrz pręta w widoku 2017-11-27 379
92 Wymiarowanie kątów ramion wewnątrz pręta w widoku 2017-11-27 379
91 Rysowanie promieni rolek gięcia na pręcie w widoku 2017-11-27 379
90 Rysowanie średnic rolek gięcia na pręcie w widoku 2017-11-27 379
89 Szukanie identycznych opisów prętów i strzemion 2017-11-27 379
88 Obliczanie długości pręta w widoku po konturze zewnętrznym 2017-11-27 379
87 Edycja ilości prętów w zasięgu zbrojenia płyty żelbetowej 2016-03-15 1001
86 Dorysuj znacznik końca pręta w widoku 2016-02-10 1035
85 Wydłuż lub Skróć pręt w widoku 2016-02-10 1035
84 Usuń hak gabarytowo 2016-02-10 1035
83 Dorysuj hak 180 stopni gabarytowo 2016-02-10 1035
82 Dorysuj hak 135 stopni gabarytowo 2016-02-10 1035
81 Dorysuj hak 90 stopni gabarytowo 2016-02-10 1035
80 Dwa sposoby wrysowywania haków 2016-02-10 1035
79 Szybkie modyfikacje prętów w widoku 2016-02-10 1035
78 Rysowanie pręta w widoku na podstawie wskazanego pręta w przekroju 2016-01-29 1047
77 Wstawianie opisu niezliczalnego na podstawie opisu zliczalnego pręta 2016-01-29 1047
76 Hurtowe opisywanie wielu prętów w widoku 2016-01-22 1054
75 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie po konturze zewnętrznym wielu prętów w widoku 2016-01-22 1054
74 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-uproszczone wielu prętów w widoku 2016-01-22 1054
73 Hurtowe opisywanie i wymiarowanie osiowo-dokładne wielu prętów w widoku 2016-01-22 1054
72 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie po konturze zewnętrznym pręta w widoku 2016-01-22 1054
71 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie osiowo-uproszczone pręta w widoku 2016-01-22 1054
70 Kopiowanie oraz opisywanie i wymiarowanie osiowo-dokładne pręta w widoku 2016-01-22 1054
69 Jednoczesny opis niezliczalny wielu prętów w przekroju 2016-01-13 1063
68 Rysowanie wieńca 2013-01-28 2143
67 Podział pręta w widoku z zakładem 2012-09-24 2269
66 Pręty proste do płyt z zakładami 2012-09-24 2269
65 Zakłady prętów prostych 2012-09-24 2269
64 Rysowanie pręta w przekroju na podstawie wskazanego pręta w widoku 2012-09-24 2269
63 Informacje o ilości zaznaczonych prętów 2012-09-24 2269
62 Tworzenie obrysów prętów w widoku 2012-07-02 2353
61 Nadawanie (przywracanie) oryginalnej wizualnej grubości prętów w widoku 2012-06-04 2381
60 Usuwanie wizualnej grubości prętów w widoku 2012-06-04 2381
59 Nadawanie dowolnej wizualnej grubości prętom w widoku 2012-06-04 2381
58 Odwracanie haka w pręcie w widoku 2012-05-21 2395
57 Usuwanie haka pręta w widoku 2012-05-21 2395
56 Dorysowywanie haka do pręta w widoku 2012-05-21 2395
55 Uaktualnienie długości opisu pręta na podstawie wskazanego, dowolnego pręta 2012-04-16 2430
54 Szukanie opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2444
53 Edycja opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2444
52 Menager opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2444
51 Jednoczesny opis wielu prętów w przekroju 2012-04-02 2444
50 Renumeracja opisów prętów i strzemion 2012-04-02 2444
49 Opisy prętów niezliczalnych - 6 wariantów 2012-04-02 2444
48 Opisy prętów - 8 wariantów 2012-04-02 2444
47 Nadawanie opisu Pozycja Nadrzędna wielu opisom jednocześnie 2012-04-02 2444
46 Menager opisów Pozycji Nadrzędnych prętów i strzemion 2012-04-02 2444
45 Opis Pozycja Nadrzędna prętów i strzemion 2012-04-02 2444
44 Zestawienie stali do pliku tekstowego CSV 2012-04-02 2444
43 Zestawienie stali do arkusza Excela 2012-04-02 2444
42 Zestawienie siatek do pliku tekstowego CSV 2012-04-02 2444
41 Zestawienie siatek do arkusza Excela 2012-04-02 2444
40 Szukanie opisów siatek 2012-03-29 2448
39 Menager opisów siatek 2012-03-29 2448
38 Renumeracja opisów siatek 2012-03-29 2448
37 Rysowanie zbrojenia startowego słupa/trzpienia 2012-03-29 2448
36 Rysowanie prętowych dybli U do płyt/ścian pomiędzy wskazanymi punktami 2012-03-29 2448
35 Uniwersalne zbrojenie otworów płyt żelbetowych poprzez wskazanie punktów 2012-03-29 2448
34 Rysowanie zbrojenie płyt żelbetowych pomiędzy wskazanymi punktami 2012-03-29 2448
33 Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu T 2012-03-29 2448
32 Rysowanie dowolnego przekroju ściany oporowej typu L 2012-03-29 2448
31 Rysowanie schodów płytowych typu: belka-bieg-spocznik 2012-03-29 2448
30 Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-belka 2012-03-29 2448
29 Rysowanie schodów płytowych typu: fundament-bieg-spocznik 2012-03-29 2448
28 Rysowanie schodów płytowych typu: spocznik-bieg-spocznik 2012-03-29 2448
27 Rysowanie betonu podkładowego 2012-03-29 2448
26 Wstawianie 10 typów konturowych przekrojów szalunkowych 2012-03-29 2448
25 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa uzwojonego (spiralnego) 2012-03-29 2448
24 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa kołowego 2012-03-29 2448
23 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego słupa 2012-03-29 2448
22 Rysowanie dowolnego przekroju bocznego belki jednoprzęsłowej 2012-03-29 2448
21 Wstawianie 14 typów strzemion poprzez wskazanie punktów na ekranie 2012-03-29 2448
20 Informacje o wskazanym pręcie 2012-03-29 2448
19 Wstawianie siatek zgrzewanych do konstrukcji żelbetowych 2010-03-03 3205
18 Automatyczne rysowanie kompletnego rysunku technicznego stopy fundamentowej 2009-12-02 3296
17 Zbrojenie wokół otworu drzwi 2009-11-14 3314
16 Zbrojenie wokół otworu okiennego 2009-11-13 3315
15 Podstawowe operacje na prętach widokowych 2009-11-16 3312
14 Zbrojenie ściany w widoku elewacyjnym 2009-11-09 3319
13 Automatyczne rysowanie przekroju poziomego ściany 2009-11-03 3325
12 Automatyczne rysowanie przekroju pionowego ściany 2009-10-27 3332
11 Uniwersalna rozkładarka strzemion 2009-10-19 3340
10 Dozbrajanie płyt wokół otworów 2009-10-10 3349
9 Zbrojenie płyt żelbetowych 2009-10-03 3356
8 Automatyczne rysowanie przekroju ławy fundamentowej 2009-09-27 3362
7 Automatyczne rysowanie przekroju słupa kołowego 2009-09-18 3371
6 Automatyczne rysowanie przekroju słupa 2009-09-05 3384
5 Zestawienie stali i komponowanie projektu do wydruku 2009-09-05 3384
4 Automatyczne rysowanie przekroju belki 2009-09-05 3384
3 Trzy sposoby rysowania oraz dwa rodzaje wymiarowania prętów w widoku 2009-09-05 3384
2 Podstawy kreślenia prętów 2009-09-05 3384
1 Automatyczne rysowanie 14 typów strzemion o dowolnych parametrach 2010-04-25 3152

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Zestawienia Bloków

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne i uniwersalne zestawianie dowolnych bloków z dowolnymi atrybutami 2009-01-04 3628

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Więźba 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Rysowanie trójwymiarowej więźby dachowej 3D 2008-12-23 3640

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Palette 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne rysowanie trójwymiarowej palety 3D 2008-10-10 3714

Filmy instruktażowe e-CAD® dotyczące programu: Wall 3D

 
Nr tytuł filmu data nagrania upłynęło dni
1 Automatyczne wyciąganie ścian 3D z płaskiego rysunku 2D 2008-10-10 3714

Jesteśmy Autoryzowanymi Sprzedawcami programów CAD, tworzymy autorskie nakładki branżowe e-CAD® oraz piszemy programy według życzenia Klienta.

Firma programistyczna e-CAD tworzy nakładki, oprogramowanie branżowe, aplikacje, narzędzia i programy na różne platformy CAD
© www.e-cad.pl 2008-2018. Wszystkie prawa zastrzeżone. | Pracujemy na legalnym oprogramowaniu.
Wszystkie zamieszczone na tej stronie nazwy produktów i firm oraz logo są własnością poszczególnych dysponentów.
Przedstawiona oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych.
Użytkownik nabywa i korzysta z oprogramowania e-CAD® wyłącznie na własną odpowiedzialność. Producent oprogramowania e-CAD® nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zakup lub/i nabycie oprogramowania e-CAD® lub/i korzystanie z niego, jest równoznaczne z akceptacją Umowy Licencyjnej.
RODO - Polityka prywatności.
Ta strona internetowa używa plików cookies w celu tworzenia statystyk oglądalności i utrzymania sesji użytkownika na Forum.